Фирмата сега


Към настоящия момент предприятието притежава модерна производствена база в гр. Варна, в която функционират четири автоматизирани бутилиращи линии, машина за издуване на бутилки, въздушен транспортен път и други високотехнологични инсталации и съоръжения. Заводът прилага съвременна технология за обработка на водата чрез система за обратна осмоза и система за озониране. Фирмата разполага с капацитет, оборудване и опит в производството на различни видове безалкохолни напитки, трапезни води и др., както и продукти на ишлеме по задание на възложител.