Събери 10 етикета от Бриз 3л. и/или Агрита 2л. и вземи една от двете страхотни чаши

07 Декември 2018 г.
 I. Общи разпоредби
1. Организатор на промоцията:
Тази промоция се организира от Търговско-производствена кооперация "Бриз", със седалище и адрес на управление гр. Варна, Западна промишлена зона, с ЕИК: 000071054.
2. Период на промоцията: 01.12.2018 - 31.12.2018 г. или до изчерпване на количествата награди.
3. Промоцията се организира и провежда само на територията на Република България и е отворена за участие за всички физически лица.
4. Участвайки в тази промоция, участниците приемат да се ангажират с тези общи условия и да спазват техните разпоредби.

II. Механизъм на промоцията
5. Желаещите да участват трябва да съберат 10 етикета от безалкохолна напитка Бриз 3л. и/или Агрита 2л. 

III. Награди
6. Получаване на наградата
Участник  може да предяви и изиска рекламна стъклена чаша "Бриз" или "Агрита" на касова зона или на гише Информация на участващите в промоцията магазини срещу предоставяне на 10 броя етикети от Бриз 3л. и/или Агрита 2л.
7. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.