Новини


ТПК "Бриз" подкрепя образователната програма "Лидерство и иновации за устойчиво развитие"
24 Април 2018 г.

ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ПРОГРАМА „ЛИДЕРСТВО И ИНОВАЦИИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ“ ЩЕ ИЗГРАЖДА БЪДЕЩИ ЛИДЕРИ НА ПРОМЯНАТА

Повече
Кристално чисти
30 Май 2017 г.

Търговско - производствена кооперация "Бриз" е част от инициативата "Кристално чисти".

Повече
Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013
22 Май 2017 г.

ПРОЕКТ: BG161PO003-2.3.02-0152-C0001 "Енергийна ефективност чрез зелени инвестиции в ТПК "Бриз"

Повече
ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013
01 Май 2017 г.

ПРОЕКТ: BG161PO003-2.1.06-0028 "Повишаване на конкурентоспособността на ТПК "Бриз" чрез технологична модернизация на производството - доставка на оборудване за раздуване на PET бутилки"

Повече